De ce am nevoie de un consultant de mediu?

consultant protectia mediului
Serban Daniela

În prezent, protejarea mediului ȋnconjurător devine o preocupare de bază, atât la nivel etic, cât şi la nivel legal. Îngrijorarea faţă de bunăstarea mediului a determinat demararea unui număr ridicat de campanii sociale, cauzând ȋn acelaşi timp adoptarea unor măsuri legislative stricte, al căror conţinut se află ȋnsă ȋntr-o continuă schimbare.

Din această cauză, tot mai multe business-uri s-au văzut nevoite să trimită cel puţin un angajat la cursuri de specialitate. Conform legislaţiei din România, orice companie este obligată să ia măsuri pentru protecţia mediului şi să-şi desemneze, în cazul desfăşurării activităţilor cu posibil impact asupra mediului, un responsabil de mediu. Acesta are scopul îndeplinirii obligaţiilor în domeniul protecţiei mediului şi îmbunătăţirii în permanenţă a performanţelor de mediu.

Managementul deşeurilor ocupă un rol aparte în acest domeniu, astfel încât legislaţia naţională impune reguli mai stricte în privinţa sa. Orice societate care generează/deţine deşeuri are obligaţia să numească, din rândul angajaţilor proprii, o persoană care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia referitoare la gestionarea deşeurilor. De asemenea, ea poate să delege această responsabilitate unei terţe persoane.

În ambele cazuri, persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Business-urile care nu respectă aceste obligaţii pot fi amendate cu o sumă cuprinsă ȋntre 15.000 şi 30.000 de lei. În acest context, multe dintre ele au apelat la firme private care oferă consultanţă de mediu, datorită faptului că acestea oferă un grad mai ȋnalt de profesionalism şi o rezolvare promptă a problemelor ce pot apărea ȋn acest domeniu.

Se produce astfel ceea ce numim externalizarea serviciului de protecţie a mediului, dar şi apariţia ȋntrebării „De ce am nevoie de un consultant de mediu?”. În continuare, vom răspunde la această ȋntrebare, oferind argumente ȋn sprijinul alegerii unui consultant de mediu extern.

 

Productivitatea scăzută şi lipsa de eficienţă a organizării unui departament intern

În general, business-urile mici desemnează persoane din cadrul societăţii care să urmeze cursuri autorizate de specialitate în domeniul managementului deşeurilor şi a protecţiei mediului. Cu toate acestea, ȋn timp, apar numeroase probleme legate de această decizie, care determină respectivele societăţi să apeleze la un consultant din afară, semnând astfel contracte de externalizare. Motivele acestei alegeri sunt numeroase, cele mai comune fiind următoarele trei:

 • Fluctuaţia de personal: Persoana desemnată pentru a urma cursuri de specialitate părăseşte firma, iar antreprenorul se vede nevoit ȋn acest moment să aleagă pe altcineva. Situaţia se poate repeta de mai multe ori, astfel ȋncât procesul nefezabil, îşi pierde rentabilitatea şi ocupă mult din timpul angajatorului şi angajatului.
 • Supraȋncărcarea atribuţiilor: Antreprenorul numeşte o persoană din interiorul firmei care să urmeze un curs de specialist în managementul deşeurilor, dar nu reduce celelalte sarcini pe care respectiva persoană le are ȋn cadrul instituţiei. Productivitatea scade astfel pe ambele planuri, creând o situaţie neplăcută atât pentru angajator, cât şi pentru angajat.
 • Lipsa delegării: Pentru a evita situaţiile anterioare, antreprenorul hotărăşte să-şi asume responsabilităţile cu privire la protecţia mediului, dar ignoră acest aspect din cauza altor obligaţii de conducere. În scurt timp, se găseşte ȋnconjurat de probleme de mediu şi nu are capacitatea să le rezvolve eficient, pe toate.

 

Experienţa şi profesionalismul unui consultant extern

            Spre deosebire de o persoană provenită din interiorul firmei, un consultant de mediu urmează un training mai aprofundat ȋn problemele de mediu şi se confruntă ȋn mod constant cu situaţii care nu ȋi pun doar ȋn aplicare experienta, ci o şi dezvoltă. El este ceea ce numim un specialist ȋn domeniu, care caută ȋntotdeauna măsuri pentru prevenirea unor dificultăţi de mediu, nefiind mulţumit să le trateze doar ȋn urma apariţiei acestora.

Abilităţile unui consultant de mediu sunt numeroase:

 • cunoaşterea exemplară a legislaţiei curente şi atenţia la orice modificare;
 • capacitatea de prevenire a apariţiei problemelor de mediu ȋn cadrul unei companii;
 • soluţionarea rapidă a dificultăţilor apărute pe parcursul dezvoltării unei firme;
 • cunoştinţe de business şi o bună ȋnţelegere a pieţei, datorită operării ȋn cadrul ei;
 • muncă operaţională, comunicare deschisă şi interacţiune cu mai multe persoane (furnizori, echipă, persoane jurdice);
 • managementul proiectelor, ȋntrucât timpul şi resursele dedicate acestora trebuie constant monitorizate
 • organizare şi managementul timpului, ȋn vederea asumării mai multor proiecte, ȋn acelaşi timp.

Consultantul are o cunoaştere largă a reglementărilor de mediu, fiind capabil să-şi îndrume  clienţii înspre identificarea şi respectarea obligaţiilor de mediu, în scopul evitării amenzilor, a proceselor legale şi a tranzacţiilor neprofitabile. El deţine atât baza ştiinţifică teoretică, cât şi expertiza practică pentru a conduce evaluări de mediu.

Activitatea sa nu este limitată la analiza datelor şi ȋntocmirea rapoartelor ȋntr-un birou izolat, munca de teren fiind la fel de importantă. Cosultantul trebuie să cunoască ȋndeaproape şi domeniul de activitate al clientului, pentru a dobândi o imagine mai apropiată de realitate a problemelor acestuia, ȋn scopul rezolvării lor prompte.

În concluzie, un serviciu extern de consultanţă este benefic unui business din mai multe motive: economisirea timpului şi resurselor, limitarea costurilor necesare rezolvării problemelor la nivel intern, experienţa şi profesionalismul unui consultant şi abordarea obiectivă şi detaşată pe care, ȋn cele mai multe cazuri, doar o persoană din exterior o poate avea.

 • Growth through innovation/creativity:
  Rather than be constrained by ideas for new products, services and new markets coming from just a few people, a Thinking Corporation can tap into the employees.
 • Increased profits:
  The corporation will experience an increase in profits due to savings in operating costs as well as sales from new products, services and ventures.
 • Higher business values:
  The link between profits and business value means that the moment a corporation creates a new sustainable level of profit, the business value is adjusted accordingly.
 • Lower staff turnover:
  This, combined with the culture that must exist for innovation and creativity to flourish, means that new employees will be attracted to the organization.

Leave a Reply