LISTA activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

Descriere

LISTA
activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

Nr. crt. Cod CAEN Denumirea activităţii Observaţii
1. 0129 Cultivarea altor plante permanente
2. 0141 Cresterea bovinelor de lapte
3. 0142 Cresterea altor bovine
4. 0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline
5. 0144 Cresterea camilelor si camelidelor
6. 0145 Cresterea ovinelor si caprinelor
7. 0146 Cresterea porcinelor
8. 0147 Cresterea pasarilor
9. 0149 Cresterea altor animale
10. 0150 Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinata cu creşterea animalelor)
11. 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
12. 0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
13. 0163 Activităţi după recoltare
14. 0164 Pregatirea semintelor
15. 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere
16. 0220 Exploatarea forestieră
17. 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
18. 0321 Acvacultura maritima
19. 0322 Acvacultura în ape dulci
20. 0510 Extracţia cărbunelui superior (PCS =/> 23865 kJ/kg)
21. 0520 (PCS < 23865 kJ/kg)
22. 0610 Extractia petrolului brut
23. 0620 Extractia gazelor naturale
24. 0710 Extracţia minereurilor feroase
25. 0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
26. 0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
27. 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei calcaroase, extracţia pietrei pentru construcţii, ghipsului, creteişi a ardeziei
28. 0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
29. 0891 Extracţia mineralelor pentru
industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
30. 0892 Extractia turbei
31. 0893 Extractia sarii
32. 0899 Alte activităţi extractive n.c.a.
33. 0910 Activităţi de servicii anexe
extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
34. 0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
35. 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii
36. 1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
37. 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
38. 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
39. 1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
40. 1032 Fabricarea sucurilor din fructe şi legume
41. 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
42. 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
43. 1042 Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare
44. 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
45. 1052 Fabricarea inghetatei
46. 1061 Fabricarea produselor de morărit
47. 1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
48. 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
49. 1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
50. 1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
51. 1081 Fabricarea zahărului
52. 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
53. 1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
54. 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
55. 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
56. 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
57. 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
58. 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
59 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
60. 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
61. 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
62. 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
63. 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
64. 1105 Fabricarea berii
65. 1106 Fabricarea malţului
66. 1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
67. 1200 Fabricarea produselor din tutun
68. 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
69. 1320 Producţia de ţesături
70. 1330 Finisarea materialelor textile
71. 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare
sau croşetare
72. 1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
73. 1393 Fabricarea de covoare şi mochete
74. 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
75. 1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
76. 1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
77. 1399 Fabricarea altor articole textile
n.c.a.
78. 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
79. 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
80. 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
81. 1414 Fabricarea de articole de lenjerie
82. 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
83. 1420 Fabricarea articolelor din blana
84. 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
85. 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
86. 1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
87. 1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
88. 1520 Fabricarea încălţămintei
89. 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
90. 1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
91. 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
92. 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
93. 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
94. 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
95. 1711 Fabricarea celulozei
96. 1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
97. 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
98. 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
99. 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
100. 1724 Fabricarea tapetului
101. 1811 Tipărirea ziarelor
102. 1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
103. 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
104. 1910 Fabricarea produselor de cocserie
105. 1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
106. 2011 Fabricarea gazelor industriale
107. 2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
108. 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
109. 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
110. 2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
111. 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
112. 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
113. 2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
114. 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
115. 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
116. 2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
117. 2051 Fabricarea explozivilor
118. 2052 Fabricarea cleiurilor
119. 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
120. 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
121. 2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
122. 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
123. 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
124. 2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor anvelopelor de aer; reşaparea şi refacerea
125. 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
126. 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
127. 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
128. 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
129. 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
130. 2311 Fabricarea sticlei plate
131. 2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
132. 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
133. 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
134. 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
135. 2320 Fabricarea de produse refractare
136. 2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
137. 2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi din argilă arsă altor produse pentru construcţii
138. 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
139. 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
140. 2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
141. 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
142. 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
143. 2351 Fabricarea cimentului
144. 2352 Fabricarea varului şi ipsosului
145. 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
146. 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
147. 2363 Fabricarea betonului
148. 2364 Fabricarea mortarului
149. 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
150. 2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
151. 2391 Fabricarea de produse abrazive
152. 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
153. 2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
154. 2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea,din oţel
155. 2431 Tragere la rece a barelor
156. 2432 Laminare la rece a benzilor înguste
157. 2433 Producţia de profile obţinute la rece
158. 2434 Trefilarea firelor la rece
159. 2441 Producţia metalelor preţioase
160. 2442 Metalurgia aluminiului
161. 2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
162. 2444 Metalurgia cuprului
163. 2445 Producţia altor metale neferoase
164. 2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
165. 2451 Turnarea fontei
166. 2452 Turnarea otelului
167. 2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
168. 2454 Turnarea altor metale neferoase
169. 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi metalice părţi componente ale structurilor
170. 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din Metal
171. 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
172. 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
173. 2530 Producţia generatoarelor de aburi
(cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
174. 2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei
175. 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
176. 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
177. 2562 Operaţiuni de mecanică generală
178. 2571 Fabricarea produselor de tăiat
179. 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
180. 2573 Fabricarea uneltelor
181. 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
182. 2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
183. 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
184. 2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi nituri şi şaibe alte articole filetate
185. 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
186. 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
187. 2612 Fabricarea altor componente electronice
188. 2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
189. 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
190. 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
191. 2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
192. 2652 Producţia de ceasuri
193. 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
194. 2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
195. 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
196. 2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
197. 2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii 3140*
198. 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
199. 2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
200. 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
201. 2740 Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat
202. 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
203. 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
204. 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
205. 2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete.)
206. 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
207. 2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
208. 2814 Fabricarea de articole de robinetărie
209. 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
210. 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
211. 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
212. 2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
213. 2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
214. 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
215. 2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
216. 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
217. 2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
218. 2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
219. 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
220. 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
221. 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
222. 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
223. 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
224. 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
225. 2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
226. 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
227. 2920
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
228. 2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi
pentru motoare de autovehicule
229. 2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
230. 3011 Construcţia de nave şi structure plutitoare
231. 3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
232. 3020 Fabricarea materialului rulant
233. 3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
234. 3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
235. 3091 Fabricarea de motociclete
236. 3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
237. 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
238. 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
239. 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
240. 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
241. 3211 Baterea monedelor
242. 3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
243. 3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
244. 3220 Fabricarea instrumentelor musicale
245. 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
246. 3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
247. 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
248. 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
249. 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
250. 3312 Repararea maşinilor
251. 3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
252. 3314 Repararea echipamentelor electrice
253. 3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
254. 3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
255. 3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
256. 3319 Repararea altor echipamente
257. 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
258. 3511 Producţia de energie electrică
259. 3512 Transportul energiei electrice
260. 3521 Producţia gazelor
261. 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
262. 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
263. 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
264. 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
265. 3812 Colectarea deşeurilor periculoase
266. 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
267. 3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
268. 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
269. 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
270. 3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
271. 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
272. 4291 Construcţii hidrotehnice
273. 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
274. 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
275. 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
276. 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
277. 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
278. 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
279. 4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
280. 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
281. 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
282. 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
283. 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
284. 4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
285. 4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
286. 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
287. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
288. 4942 Servicii de mutare
289. 4950 Transporturi prin conducte
290. 5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri
291. 5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă
292. 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
293. 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
294. 5110 Transporturi aeriene de pasageri
295. 5121 Transporturi aeriene de marfă
296. 5210 Depozitări
297. 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
298. 5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
299. 5510 Hoteluri si alte facilitate de cazare similare
300. 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
301. 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
302. 5590 Alte servicii de cazare
303. 5610 Restaurante
304. 5819 Alte activităţi de editare
305. 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
306. 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
307. 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
308. 7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
309. 8129 Alte activităţi de curăţenie
310. 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
311. 8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
312. 8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
313. 9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
314. 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
315. 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casa şi grădină
316. 9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
317. 9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
318. 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

Recenzii (0)

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „LISTA activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cresta Social Messenger