Respectarea legislaţiei de mediu şi prevenirea contravenţiilor

În contextul actual, protecţia mediului reprezintă un subiect de o importanţă sporită. Acest fapt se datorează atât creşterii gradului de conştientizare al populaţiei în legătură cu subiectul în cauză, cât şi înăspririi legislaţiei naţionale. Cea din urmă a suferit numeroase modificări ca urmare a implementării cerinţelor impuse de Directivele şi Regulamentele Europene, dar şi a intensificării controalelor din partea autorităţilor competente în asigurarea respectării lor.

Principiul fundamental al protecţiei mediului enunţă faptul că, în fiecare caz, „poluatorul plăteşte”. Altfel spus, orice persoană fizică sau juridică trebuie să fie conştientă de faptul că nerespectarea prevederilor legale în aria protecţiei mediului duce la amendarea ei.

Ȋn continuare, vom încerca să răspundem la cele două întrebări fundamentale ridicate de acţiunea de prevenire a contravenţiilor, şi anume „Ce înseamnă legislaţia de mediu?” şi „Ce înseamnă acţiunea preventivă?”.

Ce înseamnă legislaţia de mediu?

Legislaţia de mediu cuprinde un set complex de acte normative (legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri de guvern, directive ale Uniunii Europene, etc.) menite să stabilească cadrul legal ce trebuie respectat atât de persoanele fizice, cât şi de cele juridice. Acest sistem omogen de reguli are un rol bine definit, anume cel de asigurare a protecţiei mediului ca întreg.

În ansamblul său, el stabileşte pentru fiecare dintre factorii de mediu (apă, aer, sol-subsol, zgomot, aşezări umane) şi domenii (biodiversitate, deşeuri, substanţe/amestecuri chimice periculoase) anumite obligaţii şi obiective pe care persoanele fizice, companiile şi diversele instituţii trebuie să le cunoască şi să le atingă. Nu trebuie neglijat nici faptul că legislaţia în cauză impune o serie de sancţiuni, cu cuantumuri considerabile, în cazul în care obligaţiile stabilite prin aceasta nu sunt respectate.

Ȋn concluzie, legislaţia de mediu ne învaţă cum să respectăm mediul înconjurător, dar, în acelaşi timp, ne arată şi care sunt consecinţele lipsei de preţuire a acestuia.

Ce înseamnă acţiunea preventivă?

Unul dintre cele mai importante elemente strategice ale protecţiei mediului îl reprezintă acţiunea preventivă, practica demonstrându-ne că este întotdeauna mai uşor să previi, decât să repari. Spre exemplu, un calcul simplu ne arată că, într-o companie industrială, implementarea unui set de acţiuni şi măsuri preventive este cea mai eficientă soluţie în vederea menţinerii unei atitudini de respect faţă de mediul înconjurător.

Ȋn funcţie de sectorul lor de aplicare, acţiunile preventive pot face referire la:

 • adoptarea unor programe de dezvoltare prin care se respectă cerinţele politicii de mediu
 • efectuarea evaluărilor de mediu în faza iniţială, înaintea aprobării proiectelor, planurilor şi programelor ce pot avea un impact semnificativ asupra mediului
 • utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • rezolvarea pe grade de competenţă a problemelor şi accidentelor, în funcţie de amploarea acestora
 • recunoaşterea produselor cu impact redus asupra mediului şi marcarea lor prin eticheta ecologică
 • extinderea responsabilităţii producătorului prin încurajarea proiectării bunurilor care deţin un impact redus asupra mediului şi care generează o cantitate redusă de deşeuri în timpul producţiei şi a utilizării ulterioare
 • încurajarea producţiei, dezvoltării şi comercializării bunurilor cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic şi care, în urma transformării lor în deşeuri, pot fi valorificate şi eliminate corespunzător
 • educarea şi implicarea publicului, a organizaţiilor neguvernamentale şi a societăţii civile în procesul de elaborare şi aplicare a deciziilor
 • încurajarea implementării sistemelor de management şi audit de mediu
 • promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul complex al protecţiei mediului
 • menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică
 • prioritizarea înlăturării poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor

Chiar dacă aceste măsuri par la o primă impresie greu de implementat, tot mai multe companii încep să ia în serios problemele de mediu. Business-urile realizează că repercusiunile ignorării acestui aspect sunt extrem de grave, existând posibilitatea ca ele să fie nevoie să-şi înceteze activitatea, în cazul în care nu iau măsurile necesare de prevenire şi combatere a poluării mediului.

Ȋn acest fel, putem observa cu uşurinţă că în anii ulteriori integrării în Uniunea Europeană, companiile industriale mari, care se bazau pe tehnologii învechite, au fost nevoite să urmeze un program extins de retehnologizare, în vederea conformării cu cerinţele impuse de legislaţia europeană şi a continuării activităţii. Ȋn prezent, implementarea Directivelor Europene, transpuse în legislaţia din România, este urmărită îndeaproape de toţi factorii interesaţi: agenţi economici, instituţii de mediu, organizaţii neguvernamenale şi societatea civilă.

Fiecare persoană responsabilă, începând de la simplul cetăţean şi ajungând până la companii industriale mari, trebuie să înţeleagă şi să-şi asume consecinţele nerespectării legislaţiei. Mai devreme sau mai târziu, aceştia „vor plăti” în cazul în care nu gestionează eficient resursele naturale şi nu adoptă măsurile impuse de legislaţia în vigoare referitoare la protecţia mediului.

 • Growth through innovation/creativity:
  Rather than be constrained by ideas for new products, services and new markets coming from just a few people, a Thinking Corporation can tap into the employees.
 • Increased profits:
  The corporation will experience an increase in profits due to savings in operating costs as well as sales from new products, services and ventures.
 • Higher business values:
  The link between profits and business value means that the moment a corporation creates a new sustainable level of profit, the business value is adjusted accordingly.
 • Lower staff turnover:
  This, combined with the culture that must exist for innovation and creativity to flourish, means that new employees will be attracted to the organization.
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Vrei să afli care sunt obligațiile de mediu ale companiei tale și cum le poți îndeplini?